Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

La pregària és l’exercitació espiritual per excel·lència. L’objectiu d’aquest recull de textos és ajudar a mantenir el clima de pregària durant tot el dia. Ara, amb la mateixa intenció que vaig iniciar el recull de pregàries proposat pel monjo de Montserrat, pare Miquel Estradé , presento una selecció de pregàries molt més personals. Són fragments de salms o altres textos bíblics que dia darrera dia són repetits en la pregària de la Litúrgia de les Hores. La selecció és íntima i reflexa l’estat d’ànim o la crida que la lectura de cada text em suggereix. Alguns textos són pregàries directes, altres aporten petits moments de transcendència que ajuden a avançar en el dia a dia.

18 setembre “Mira i respon-me, Senyor, Déu meu! Omple'm els ulls de claror, que el son de la mort no me'ls acluqui;  que no digui l'enemic: «L'he vençut.» Els adversaris s'alegrarien de veure'm caure.”” (Sl 12,4-5)
 
19 setembre  “Jo confio en el teu amor, el meu cor s'alegra perquè em salves.  Canto al Senyor pels seus favors.” (Sl 12, 6)
                                                       
20 setembre “El Senyor guaita des del cel i observa els homes,  per veure si n'hi ha cap d'assenyat que cerqui Déu.”. (Sl 13, 2)
 
21 setembre “Quin esglai els cau al damunt quan veuen Déu a favor dels justos! «Us rèieu de les esperances del pobre, però el Senyor mateix l'empara.»” (Sl 13,5-6)
 
22 setembre “Tu ets el meu Déu, Senyor; a l'alba et cerco. Tot jo tinc set de tu, per tu es desviu el meu cor  en terra eixuta, assedegada, sense aigua. (Sl 63,2)
 
23 setembre “L'amor que em tens és millor que la vida; per això els meus llavis et lloaran.” (Sl 64,4)
 
24 setembre “Que tota la vida et pugui beneir  i alçar les mans lloant el teu nom (Sl 64,5)