Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Siempre Adelante/Horeb) La Fundació “Siempre Adelante” és una ONGD sense afany de lucre, promoguda per la Congregació de Religioses Concepcionistes Missioneres de l’Ensenyament.

La nostra missió

Creiem que l’educació és el camí per a l’alliberament dels pobles i la realització de les persones. És per això que els nostres objectius són:

- Contribuir a l’educació i formació integral de persones, grups i pobles dels països en vies de desenvolupament i dels nuclis de població que pateixen les conseqüències de la pobresa i marginació en l’anomenat Quart Món.

- Desenvolupar activitats d’assistència social, despertar dintre de les persones la conciencia de la dignitat de tot home i la responsabilitat de col·laborar en el seu desenvolupament humà i cultural.
 
- Promoure el voluntariat a nivell nacional i en els països en vies de desenvolupament, així com organitzar la seva actuació en la Fundació.
 
La nostra visió
“Siempre Adelante” vol ser reconeguda com a una organització per al desenvolupament que prioritza l’educació d’infants i joves, perquè creu que l’educació és un camí eficaç per al desenvolupament integral de la persona, la seva integració social i l’alliberament dels pobles.
 
Els nostres valors
La missió i visió de “Siempre Adelante” es basa en els valors següents:
La dignitat de la persona: Defensa la seva dignitat i l’exercici dels seus drets.
La identitat de cada poble: En el nostre món global, potencia els valors propis de les diferents cultures i treballa perquè les persones sàpiguen que són “ciutadanes del món” .
La comunió: Tots enriquits per tots. Cadascú aporta a l’equip allò que és i té, amb la finalitat d’aconseguir les metes proposades.
L’amor: L’amor que supera distàncies i diferències, cultures i religions, prejudicis i rivalitats.
La solidaritat: Conseqüència de l’amor. Es viu des de la fraternitat i la gratuïtat, promou la cooperació desinteressada i el voluntariat.
La professionalitat: Es desenvolupa amb creativitat i esperit de superació, permet ser eficients en totes les accions.
La transparència i coherència.
 
D’acord amb els nostres fins treballem per aconseguir una educació i formació integral de persones, grups i pobles dels països en vies de desenvolupament i dels nuclis de población que sofreixen les conseqüències de la pobresa i marginació en l’anomenat Quart Món, utilitzant com a punts de referència les escoles concepcionistes, a Espanya i als països en desenvolupament.
 
És per això que realitzem un treball d’Educació per al Desenvolupament i Sensibilització, en l’àmbit nacional, i un treball de Cooperació al Desenvolupament per portar a terme en l’àmbit internacional.
 
Apadrinaments
A través de la Campanya, ¡Dóna’ls una Oportunitat!, busquem augmentar l’esperança en la vida de molts nens i nenes, aconseguint que famílies de les diferents seus locals contribueixin, amb la seva generositat, a col·laborar perquè molts nens puguin accedir a l’educació.
 
Projectes
Els Projectes són un dels mitjans que utilitza l’ONGD “Siempre Adelante” per portar a terme les accions de Cooperació al Desenvolupament. Els projectes amb què treballem tenen com a eix central l’educació, utilitzant per això les seus
de la congregació de Religioses Concepcionistes Missioneres de l’Ensenyament, a Espanya i a la resta del món
.
Podem classificar els tipus de projectes segons l’àrea de treball en: Projectes d’educació reglada, Projectes d’educació d’adults, Projectes de formació d’educadors, Projectes d’infraestructures bàsiques, Projectes d’alimentació bàsica
 
Alhora, podem fer un altra classificació segons el tipus d’acció en: Construcció de noves instal·lacions, Nous equipaments, Ampliació o millores dels equipaments, Beques o ajuts.
 
Voluntariat
“Siempre Adelante” acull el generós oferiment de persones que desitgen col·laborar gratuïtament en la construcció d’un món més just i solidari.
 
On actuem
Als quatre continents on estem presents: Europa, Àfrica, Amèrica i Àsia. A Europa: Espanya, lloc on va néixer la ONGD. A Amèrica: República Dominicana, Veneçuela. A l’Àfrica: Camerun, R.D. Congo, Guinea Equatorial, Congo Brazzaville i a l’Àsia: Filipines.
 
Text publicat al butlletí Horeb de la Unió de Religiosos de Catalunya.