Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Horeb) La Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria-FISC és una organització no governamental per lacooperació i el desenvolupament que, després d’uns anys detreballar al Sud en diferents projectes, l’any 1994 es va constituiren Fundació. Té personalitat jurídica i plena capacitat d’acció.

Aquesta fundació està reconeguda pel seu treball rigorós, amb criteris de justícia i amb eficàcia en les seves activitats. Per la seva incidència social i política en els col·lectius del Sud i del Nord. Per la seva cooperació amb altres organitzacions: ONGD, Coordinadores, Empreses i altres organismes amb els quals complementa la seva missió. També per la seva activa col·laboració amb persones voluntàries compromeses en els seus projectes en comú. I finalment per la valoració que fa de la creativitat i la “conciencia crítica” i la responsabilitat en la construcció d’un “Altre món”.
 
Els dos objectius generals són la Sensibilització i Educació per al Desenvolupament dels ciutadans respecte als problemes de la pobresa, per impulsar la solidaritat amb els països i els col·lectius marginals que pateixen una extrema pobresa, marginalitat, oblit i manca de veu. Constant denúncia de les situacions generadores d’injustícia en el món. I en segon lloc la  Cooperació per al Desenvolupament a través del finançament d’activitats i projectes que permetin, mitjançant processos de col·laboració amb les parts implicades, la millora de les condicions de vida dels països empobrits, de les minories excloses.
 
Són molts els Projectes de Cooperació i Desenvolupament que hem tirat endavant aquest any passat. Uns es comencen i acaben en un any, d’altres, partint de la realitat de misèria del país i la manca de recursos, s’inicien però s’han de continuar acompanyant. Donar el peix és relativament fàcil, per ensenyar a pescar cal més temps i paciència.
 
Un projecte molt important ha estat l’escola MOBOKOLI a Kinshasa, al barri de Selembao, ocupat pels desplaçats d’una de les guerres que flagel·la l’Àfrica. Hi ha l’edifici i el que és més important ja hi ha una bona representació d’alumnes que, a més de l’educació, reben el menjar, l’únic àpat del dia després d’una llarga caminada.
 

FISC participa en Xarxes de Solidaritat amb altres ONGD i ha presentat un projecte, en el qual participen les ONG presents a les reunions habituals que mantenim a l’URC, sobre atenció alimentària i sanitària a la població de la regió dels Grans Llacs, desplaçada per la guerra a l’est de la República Democràtica del Congo, als voltants del llac Kivu.