Dia:  Domenica, 3 de Novembre
Hora:  a les 12:00
Lloc:  Anglès
Ermita de Sant Amanç, 17160 , Anglès
Eucaristia/ Culte

Celebració del Mil·lenari de Sant Amanç, a Sant Martí Sapresa

Celebració del Mil·lenari de Sant Amanç, antiga parròquia de Sant Martí Sapresa.

A les 12, celebració de l’Eucaristia presidida pel nostre bisbe Francesc