Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

aquest article, publicat el dilluns dia 10 a l'edició catalana d'El País, l'historiador i monjo de Montserrat analitza el text original emès pel Papa davant la subvevació militar de 1936, manipulat pels seus instigadors per guanyar-se el suport del conjunt de l'Església.