Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

“En un món estructuralment desequilibrat, insostenible i violent  la prioritat de cadascú, de cada col·lectiu i de cada poble,  és viure per transformar-lo”. Aquest és l’esperit que sintetitza la tasca que fa més de deu anys que ve realitzant l’associació nova-innovació social, en àrees com la noviolència activa, la recerca d’alternatives al sistema i la participació i transparència. 

nova és una associació independent  i sense ànim de lucre que promou i aplica la innovació social per generar noves pràctiques i models que facin transitar la societat cap a un món habitable per a tothom. 

En una època en què el mite que la innovació tecnològica podria solucionar-ho tot comença a caure, nova aposta per la innovació social com a forma de donar solució als problemes més bàsics de la societat: els desequilibris i desigualtats, la manca de sostenibilitat del sistema imperant i la violència. 

nova emmarca la seva activitat en quatre programes, que són les àrees en les que aplica la innovació social: Noviolència Activa, Alternatives al Sistema, Participació i Transparència i l’Espai NovaLab.

A l’Espai NovaLab s’acullen persones i grups que vulguin desenvolupar alguna iniciativa d’innovació social, no només en les àrees que treballem, sinó també en altres que puguin ser interessants per aconseguir un món habitable per a tothom. 

Per a nova tan important és desenvolupar i acollir noves iniciatives com posar en pràctica i generalitzar aquelles innovacions socials que ja existeixen. Aquest seria el cas, per exemple, del programa de Noviolència Activa de l’associació, que recupera, refà i estén a diversos països el concepte de resistència no violenta sorgit a la Índia de la mà de Mahatma Gandhi a principis del segle XX. Els projectes del programa es desenvolupen sobretot a Palestina i Iraq.

El programa d’Alternatives al Sistema engloba propostes i accions que plantegen altres formes d’entendre els models d’organització política, econòmica, financera, social, comunicativa, educativa i mediambiental, entre d’altres. El principal projecte que s’hi està desenvolupant en aquests moments és el Consens de Barcelona d’alternatives interculturals a la globalització neoliberal.

Pel que fa al programa de Participació i Transparència, nova crea, recull i desenvolupa mètodes que facilitin processos participatius de qualitat en tots els àmbits socials. També dins d’aquest programa impulsa polítiques públiques de transparència i rendició de comptes.

 Ser ciutadans actius

nova confia en una ciutadania activa que practica la innovació social i que pot iniciar transformacions socials de llarg abast. Per a nova és necessària una acció política ciutadana més enllà dels partits i per això s’adreça a la ciutadania insatisfeta que no vol restar passiva davant la percepció que les institucions convencionals no ofereixen respostes ni solucions a la crisi sistèmica que vivim arreu del món. 

nova ajuda a persones i moviments socials a desenvolupar la seva capacitat d’innovar socialment perquè sigui la ciutadania activa qui posi en marxa els canvis necessaris per millorar la societat. L’associació ofereix formació, amb cursos, tallers i col·loquis, i proporciona també diverses oportunitats d’aprenentatge pràctic als seus col·laboradors. 

Hi ha moltes maneres d’activar-se amb nova i formar part d’aquesta ciutadania activa. Es pot col·laborar en els programes, es pot proposar una iniciativa socialment innovadora perquè des de l’associació li donem assessorament i suport, es pot col·laborar amb una aportació econòmica o bé senzillament mantenint-se informat rebent els butlletins que enviem periòdicament. A l’apartat Activa’t del web www.nova.cat es pot omplir un formulari per activar-se amb nova.

Orígens

L’associació va ser fundada l’any 1999 però recull el bagatge de més de 40 anys d’experiència del seu equip impulsor en qüestions relacionades amb la innovació social i la transformació noviolenta de conflictes. La seva trajectòria s’inicia durant la dictadura a l’estat espanyol, en el moment en què part de l’equip que avui constitueix nova va aplicar una estratègia noviolenta per aconseguir el dret a l’objecció de consciència al servei militar.

Martí Olivella