Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Encara que sembla que no pugui ser, els religiosos i les religioses no poden demanar la targeta sanitària, encara que siguin persones amb una àmplia activitat social o que es dediquin a resar en un monestir. Això ha de canviar amb el projecte de Llei que ha aprovat el Govern de la Generalitat i que ha de donar dret als membres dels instituts de vida consagrada a tenir accés als serveis de la sanitat pública catalana. Fins ara, els religiosos i les religioses estaven exclosos d’aquest servei i només cotitzaven per la pensió de jubilació. El projecte de Llei entra ara al Parlament on ha de ser aprovat per fer-se efectiu els propers mesos, i afecta a altres col·lectius com els professionals liberals.

Als anys 80 es va regularitzar la situació dels religiosos i dels capellans diocesans que fins llavors no havien cotitzat a la seguretat social. En el cas dels capellans van tenir accés al sistema públic de pensions i a la seguretat social i des de llavors cotitzen i tenen accés a les mateixes prestacions que la resta de treballadors. La pensió que acaben rebent és proporcional a la seva cotització. En aquell moment, els religiosos també van fer una aportació econòmica extraordinària a la seguretat social per tenir accés a les pensions. Però es va acordar que aquest col·lectiu quedés exclòs del sistema de salut i, per tant, de l’accés a la sanitat pública i als medicaments subvencionats.

Els religiosos que treballen en serveis de la pròpia institució religiosa i que realitzen tasques no remunedades poden cotitzar per tenir una pensió, però l’accés a la sanitat només el tenen cobert si cada orde contracta una mútua sanitària privada. En aquest cas, a més, no tenen accés als preus reduïts als medicaments que ofereix la sanitat pública.

Així, fins ara els religiosos eren un dels pocs col·lectius exclosos de l’accés a targeta sanitària. Això és el que ha de canviar la nova normativa.