Pasar al contenido principal
Catalunya Religió
bisbat-girona-economia
Fotografia: Bisbat de Girona

Bisbat de Girona Les aportacions voluntàries són una peça clau perquè l'Església segueixi desenvolupant la seva tasca pastoral i social. En el cas del bisbat de Girona, un 52% dels ingressos provenen de les aportacions directes o indirectes dels mateixos fidels a través de col·lectes i de la creu a la Declaració de la Renda. Són dades referents a l'activitat corresponent al 2022 que el bisbat de Girona publica amb motiu del Dia de l'Església Diocesana, que se celebra aquest 12 de novembre.

En la carta en el Full Parroquial amb motiu de Germanor, l’administrador diocesà Lluís Suñer manifesta que “val la pena seguir treballant, com a diòcesi, per tal de transformar la nostra societat a la llum de la Bona Nova”. En aquest sentit, assenyala que com a diòcesi “ens sentim plenament identificats amb el missatge de l’Evangeli, que contribueix a fer d’aquest món un lloc de pau, amor i esperança”. És per això que posa en relleu “la importància de les col·lectes i donatius per continuar amb aquesta tasca”.

El bisbat de Girona, a través de Càritas, ha atès 27.531 persones gràcies a 1444 professionals i 2.160 voluntaris

Quant a acció pastoral, es presenten les dades referents als recursos humans de què disposa la Diòcesi de Girona –125 preveres, 12 diaques permanents, 4 seminaristes, 43 laics amb nomenament per presidir celebracions, 525 catequistes, 339 religiosos i religioses de les diverses congregacions-, que atenen les 392 parròquies i el conjunt de l’activitat pastoral. L’acció celebrativa fa referència als sagraments i altres activitats en l’àmbit del culte i a les celebracions litúrgiques: 1.524 baptismes, 952 primeres comunions, 209 confirmacions, 464 matrimonis, 3.774 exèquies.

A acció social s’inclouen les principals xifres de Càritas, el principal braç de l’acció social de l’Església catòlica: 52 centres distribuïts per tot el territori diocesà, 45 projectes i programes, 27.531 persones ateses, 58.228 persones beneficiades, 144 professionals i 2.160 voluntaris i voluntàries. El bisbat de Girona, per altra banda, també compta amb programes específics de foment i gestió d’habitatge social, a través de dues entitats. En total s’ofereixen 630 habitatges protegits i 105 habitatges més per a persones majors de 65 anys al Centre Joan Suñer de Girona.

Per altra banda, per mitjà de la Fundació Esplai Girona-Mare de Déu del Mont i de l’escoltisme es promouen nombroses activitats en l’àmbit de l’educació en el lleure. En total es compta amb 7 cases de colònies i amb la participació de 5.800 infants i joves, així com 650 monitors i formadors. Finalment, també s’inclouen les dades referents als centres educatius, 40 centres / 20.854 alumnes, i els centres assistencials i socials vinculats o dependents de la diòcesi o de congregacions i instituts religiosos: 125 centres i 132.237 persones ateses.

Ingressos i despeses

D’altra banda, amb motiu de la jornada de Germanor també es presenten les partides d’ingressos i despeses corresponents a l’exercici 2022. Referent als ingressos (12.322.532,82 €), el 32,27% corresponen a aportacions voluntàries dels fidels; el 19,75% a l'assignació tributària; el 26,59% a ingressos de patrimoni i altres activitats; 8,84% a altres ingressos corrents; i el 12,55% a ingressos extraordinaris.

Pel que fa a despeses (12.322.532,82 €), el 27,59% són referents a accions pastorals i assistencials; el 9,68% a retribucions i despeses socials del clergat; 11,92% a retribucions i despeses socials del personal laic; el 0,43% a centres de formació; el 18,82% a la conservació d’edificis; el 13,30% són despeses extraordinàries; i el 18,26% a la capacitat de finançament.

El Dia de l'Església Diocesana, altrament conegut com la jornada de Germanor, amb la col·lecta que es duu a terme aquest dia, l’Església demana als fidels contribuir econòmicament en el sosteniment de l’activitat de la seva diòcesi.

Temàtica
Territori
Tags

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.