Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(FTC/GIEC) El degà de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), Armand Puig, ha anunciat aquest dijous, durant l’acte d’inauguració del curs 2011-2012 de les facultats eclesiàstiques catalanes, que “és possible que aviat quedi establert un nou règim d’equivalències entre els títols de Teologia i altres títols de l’Església catòlica i els títols universitaris oficials, segons els acords entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre ensenyaments i afers culturals”.

D’aquesta manera, en el moment que es confirmi aquest règim, “els títols de Baccalaureatus i Licentiatus equivaldran, respectivament, a Graduat i Màster –amb determinació de l’especialitat o especialitats impartides en cada centre universitari-“, ha assegurat el Armand Puig. “Seria una molt bona notícia –ha afegit-, que aniria aparellada amb la inserció de les Facultats eclesiàstiques en el Registre Universitari de Centres i Títols (RUCT), amb el consegüent benefici per als Instituts Superiors de Ciències Religioses que en depenen”.

L’acte s’ha celebrat a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, sota la presidència del cardenal Lluís Martínez Sistach, Gran Canceller de la FTC.

Aquesta novetat es produeix justament el primer curs acadèmic (2010-2011) en el qual la FTC ha aplicat integralment en els tres cicles les directrius emanades de l’Espai Europeu d’Educació Superior –Pla Bolonya-, una aplicació que ha estat precedida d’un Procés d’Avaluació Interna de la FTC. Aquesta aplicació haurà de ser validada per l’agència vaticana d’Avaluació Externa (AVEPRO), paral·lela a AQU i ANECA, la qual apuntarà els avenços pendents per tal d’enfortir i millorar aquesta institució. L’AVEPRO, reconeguda internacionalment, és a tots els efectes l’òrgan de verificació acadèmica i científica que ha de tutelar les institucions acadèmiques universitàries pertanyents a l’Església catòlica.

Activitats del curs

El degà de la Facultat de Teologia ha anunciat també els projectes amb altres institucions, entre els que destaquen el Congrés Internacional Constantí, el primer emperador cristià? Religió i política en el segle IV, que tindrà lloc del 20 al 24 de març de 2012, i que s’organitzarà conjuntament entre la FTC i la Universitat de Barcelona. Aquest congrés, que coincideix amb els 1.700 anys de l’Edicte de Milà, comptarà amb la presència del cardenal Raffaele Farina, prefecte de la Biblioteca Apostòlica Vaticana.

Anteriorment, el 13 i el 14 de febrer hi haurà hagut una Jornada sobre Ètica i Tecnologia amb el títol Els reptes ètics de la societat tecnològica, en la qual participaran, entre d’altres, el Rector de la UPC,  Antoni Giró, Josep M. Esquirol (UB) i un membre de la Pontifícia Acadèmia de les Ciències. Els dies 24 i 25 de maig se celebrarà un Simposi Internacional de Sagrada Escriptura sobre La tradició de Jesús i els evangelis, amb ponents de reconegut prestigi internacional provinents de Suècia, Regne Unit, Alemanya i França.

Una altra institució amb la qual la FTC manté una relació privilegiada és l’Institut d’Estudis Catalans, l’acadèmia de la Llengua Catalana. En aquest cas també són tres els projectes que s’impulsen, gràcies al doctor Josep Perarnau i Espelt. El projecte més antic compartit per l’Institut i la Facultat és l’Arxiu de Textos Catalans Antics (ATCA), una revista especialitzada de gairebé mil pàgines i de freqüència anual, que constitueix una aportació cultural de gran nivell, reconeguda per la Unió Internacional d’Acadèmies.

Un altre projecte és el Corpus Scriptorum Cataloniae, que pretén reunir en un conjunt articulat les produccions literàries clàssiques en la nostra llengua. Ultra la secció Corpus Biblicum Catalanicum, que impulsa l’Associació Bíblica de Catalunya en col·laboració amb les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, hi ha la secció dedicada a la producció teològica d’Arnau de Vilanova (Arnaldi de Villanova Opera Theologica Omnia), que es publica en coedició amb l’Institut d’Estudis Catalans.

La preocupació per l’estudi de la figura d’Arnau de Vilanova, ha propiciat la creació del Centre Internacional d’Estudis Arnau de Vilanova, el qual serà inaugurat aquest divendres, 7 d’octubre, en el marc de la III Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova. El Centre tindrà la seva seu en aquest edifici i quedarà vinculat a les dependències i als serveis de la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar de Barcelona. Serà un centre pertanyent a la Facultat de Teologia de Catalunya, en règim de copatronatge amb l’Institut d’Estudis Catalans i la col·laboració de la Biblioteca. Aquest Centre, que ha d’integrar la rica biblioteca privada del Dr. Perarnau, serà una institució de gran prestigi que permetrà de tenir veu pròpia en el camp dels estudis medievals.

Lliçó inaugural a càrrec del Francesc Torralba

El teòleg i filòsof Francesc Torralba, professor de la Facultat de Filosofia de Catalunya (URL), ha pronunciat la lliçó inaugural del curs 2011-2012, l’objectiu de la qual era explorar la filosofia de l’amor latent en Kjerligheds Gjerninger (Les obres de l’amor) (1847) de Søren Kierkegaard (1813-1855).

Tal com ho concep el filòsof danès –ha dit Torralba-, l’amor és, essencialment, entrega. En la pràctica de l’amor autèntic, s’estima l’altre en la seva peculiaritat, de tal manera que s’està disposat a fer qualsevol sacrifici perquè l’altre sigui allò que està cridat a ser. El qui estima així, no cerca el seu benefici, la seva recompensa material o espiritual, sinó donar de tal manera que el do rebut sembli que sigui propietat de l’altre. No recrimina allò que ha donat, no exigeix que se li torni, ni humilia l’altre per fer-li veure que tot el que té li ha estat donat. Dóna i fa veure que el do és propietat de l’altre, quan, de fet, no li pertany”.

Medalla de la FTC als professors Castanyé, Pié-Ninot i Parés

Abans de finalitzar l’acte, el cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, ha lliurat la medalla de la Facultat de Teologia de Catalunya als professors Josep Castanyé i Salvador Pié-Ninot, del Departament de Teologia Sistemàtica, i al professor Xavier Parés, del Departament de Litúrgia, que passen a la condició d’emèrits.

L’acte ha començat a les 10 del matí amb una eucaristia presidida pel Cardenal Martínez Sistach en la que ha donat gràcies a Déu per l’important treball formatiu i d’investigació que es fa en les Facultats i ha animat a tots, professors i alumnes, a continuar i aprofundir en l’estudi i en la investigació, sota la llum de la Paraula i l’Esperit de Déu. Després, Sistach ha presidit l’acte acadèmic acompanyat per l’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, vice-gran canceller de la FTC, pel bisbe emèrit de Solsona, Jaume Traserra, vice-gran canceller de la Facultat de Filosofia de Catalunya i pels degans de les Facultats, Armand Puig i Joan Martínez Porcell. Han assistit també a l’acte l’arquebisbe d’Urgell i els altres bisbes de les diòcesis catalanes, altres personalitats eclesiàstiques i civils i una nombrosa representació de professors i alumnes.

En acabar, el cardenal Martínez Sistach ha agraït al Francesc Torralba la seva lliçó inaugural, i ha fet memòria de la visita apostòlica del Sant Pare Benet XVI a Barcelona, el proppassat mes de novembre, per dedicar la basílica de la Sagrada Família i per impulsar la nova evangelització. El cardenal ha dit també que, juntament amb tots els bisbes de Catalunya, animen a professors i alumnes a prosseguir amb perseverança el seu preuat servei a l’Església i a la societat.

Activitat acadèmica de la FTC

Armand Puig, durant la seva intervenció a l’acte d’inauguració de curs, al qual han assistit els bisbes de les diòcesis catalanes, ha fet públiques les xifres de l’alumnat matriculat en el curs 2010-2011 i que mostren un manteniment de l’alumnat en relació als darrers anys, pel que fa al quinquenni institucional (118 alumnes, la majoria d’ells seminaristes i religiosos) i un cert augment dels inscrits en els cursos de segon i tercer cicles: 132 alumnes de Llicència (44 dels quals oients) i 14 de doctorat. En total, han estat 264 alumnes; el curs passat eren 233.

A la Facultat com a tal els llicenciands han estat 70 (57 en els Departaments de Teologia Sistemàtica, Sagrada Escriptura i Teologia Moral, amb 9 oients, 7 al CETEM i 8 a l’IREL) i els doctorands han estat 7; a l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, hi ha hagut 19 llicenciands (amb 1 oient) i 5 doctorands; a l’Institut de Teologia Fonamental, 43 llicenciands (34 dels quals eren oients) i 2 doctorands. D’altra banda, el Curs de Pastoral per als candidats al Ministeri Presbiteral es va oferir a 7 alumnes; l’Escola de Llengües va comptar amb 43 matrícules; i el Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església, amb 15. En total, 80 alumnes. Pel que fa a les activitats no acadèmiques, el Curs d’Aprofundiment Bíblic va tenir 19 alumnes, i la Formació Permanent, impartida tant a Barcelona com a Sant Cugat, va assolir la xifra de 208 alumnes. El nombre total d’alumnes inscrits a les activitats no acadèmiques va ser de 227.

Així, doncs, es van inscriure a la Facultat i als seus dos Instituts incorporats un total de 571 alumnes, una xifra lleugerament superior a la del curs passat.