Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

 

En el missatge amb motiu de la Jornada Mundial de la Pau, que se celebra l'1 de gener de 2010, el papa Benet XVI demana una presa de consciència sobre l'estret llaç existent en el món globalitzat entre salvaguardar la creació i cultivar el bé de la pau. El document remarcar que "aquest llaç estret i íntim es posa cada vegada més de relleu a causa dels nombrosos problemes que concerneixen a l'ambient natural del ser humà; com l'ús dels recursos, els canvis climàtics, les aplicació i l'ús de la biotecnologia, el creixement demogràfic. Si la família humana no afronta aquests nous desafiaments amb un sentit renovat de la justícia social i de la solidaritat internacional, es corre el risc de sembrar violència entre els pobles i entre les generacions presents i futures".
 
El missatge papal subratlla la urgència que la tutela de l'ambient constitueixi un desafiament per la humanitat sencera: es tracta del deure, comú i universal, de respectar un bé col·lectiu, destinat a tots, impedint que es pugui fer impunement ús de les diferents categories d'éssers com es vulgui". El comunicat conclou posant en relleu que "la qüestió ecològica no s'ha d'afrontar solament per les terribles perspectives de la degradació ambiental, sinó que ha de traduir-se, sobretot, en un motiu seriós per conrear la pau".
 
En la web de Justícia i Pau podeu llegir el document íntegre.