Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

La Fundació Claret organitza de nou aquest any un cicle de diàleg sobre religions a tres bandes: cristianisme, judaisme i islam. Després d’un primer cicle dedicat al patriarca Abraham –reconegut per les tres religions del llibre- aquest any les sessions es dediquen a la Paraula de Déu.

El punt de partida del cicle que es farà a la Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret, és que des de les respectives Sagrades Escriptures totes tres religions monoteistes poden oferir una gran aportació al bé comú, tot promocionant valors ètics i espirituals amb unes relacions més fraternals.

Cristians i jueus comparteixen les Escriptures del Poble jueu que els cristians anomenen Antic Testament. La comprensió jueva de la Bíblia pot ajudar a l’entesa i a l’estudi de les Escriptures pels cristians. El Concili Vaticà II va dir també que “l’Església mira amb estima els musulmans que adoren l’únic Déu”; fan referència a Abraham i donen culte a Déu sobretot amb la pregària, l’almoina i el dejuni. Alhora, en la tradició de l’Islam (Alcorà) hi ha moltes figures (Sura 2, 87, 136, 253), símbols i temes bíblics (Sures 6, 115; 22,5-6; 85, 14).

Així, les sessions analitzaran el sentit de la Paraula de Déu des de la perspectiva jueva, cristiana i musulmana, en tres sessions i en una quarta, per fer una taula rodona entre els tres conferenciants: Jorge Burdmann, de la Comunitat Israelita de Barcelona, Ignasi Ricart, professor de Bíblia de la Facultat de Teologia de Catalunya i Francesc Xavier Marín, professor de la Universitat Ramon Llull i coordinador del Grup de Recerca Identitat i Diàleg Intercultural. La primera sessió és aquest dimecres.