Jean Hakolimana
Dia:  Martes, 26 de Octubre
Hora:  de 20:00 a 21:00
Lloc:  Església del Roser. Igualada
Organitza:  Arxiprestat Anoia-Segarra
Intervindran a l'acte:  Jean Hakolimana, teòleg i biblista
Telèfon:  933800040
Església del Roser
Carrer del Roser, 6, 08700, Igualada
Conferència

Els Fets dels Apòstols: el que diu el llibre, com ho diu i per què?, a Igualada - 3a part