Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

“Tinc uns principis d’actuació que vull aplicar mentre estigui al càrrec: Diàleg amb el sector; hem d’escoltar-nos per avançar junts... hem d’omplir plegats el full en blanc que tenim davant nostre”.

Aquestes foren les primeres paraules adreçades pel Conseller d’Educació, Hble. Sr. Josep González Cambray, als representants de les titularitats del sector divendres passat, dia 4 de juny, a la reunió presencial mantinguda al Departament, a la qual assistiren també la Secretària General del Departament, Sra. Patrícia Gomà, i la Directora General de Centres concertats i Centres privats, Sra. Pilar Contreras.

Un cop donada la benvinguda i fetes les protocol·làries presentacions, el P. Enric Puig, Secretari General de la FECC, en nom de les entitats que hi assistírem, adreçà unes paraules al Conseller i als membres del seu equip. Amb una expressió d’agraïment per la convocatòria i de la lúcida esperança posada en l’Acord de Legislatura assolit per les dues forces cogovernants, va fer unes pinzellades de l’ahir, del present i del futur més proper. De l’ahir, deixà palès que l’escola concertada és hereva de la iniciativa de la societat civil que ha donat resposta a una necessitat social, que no és subsidiària de la iniciativa pública i que respon al dret de pares i mares a escollir l’educació dels seus fills i filles.

Del present, agraí el manteniment de la Direcció General de Centres concertats i abordà els seriosos problemes que travessa el sector concertat: la incidència de la disminució de la natalitat; les conseqüències econòmiques de les crisis del 2008 i la provocada per la pandèmia; la inquietud pel possible incompliment de la dotació econòmica dels alumnes NESE acordada i contemplada al decret de preinscripció i programació; la necessitat de consolidar la plantilla COVID, transformant-la en estructural com a punt de partida per assolir les 1800 dotacions per l’analogia a la dels centres públics i per evitar el cost laboral i emocional de la seva desaparició. També  demanà acabar amb el procés de matriculació de la manera menys traumàtica; aplicar les ràtios mínimes per a concertar que s’han practicat aquest curs; regularitzar el lliurament acordat d’ordinadors i normalitzar l’actuació i la relació amb el Consorci d’Educació de Barcelona.

En la seva intervenció, el P. Puig també parlà del demà proper. L’aplicació de la LEC respectant els principis estatutaris i constitucionals; la definició del procés que dugui a la gratuïtat i que doni compliment a la legalitat vigent i eviti l’asfíxia econòmica del sector concertat; encarar l’abandonament escolar, el problema real del sistema i afrontar globalment i de la manera menys traumàtica possible la reestructuració del sistema educatiu, del Servei d’Educació de Catalunya, entre tots els estaments afectats (pares i mares, sindicats, titulars i Administració.) Tot seguit intervingueren els directius de les diverses entitats representants de les titularitats del sector, ampliant i insistint en els punts més punyents i cabdals.

El Conseller donà resposta a les qüestions plantejades tot manifestant en primer lloc el gest de bona voluntat que ja havia dut a terme amb la decisió de mantenir la Direcció General de Centres concertats. Una determinació presa després que el sector li sol·licités explícitament. Contestant als diversos punts plantejats, compartí la necessitat que el país actuï en matèria de protecció de la natalitat; que té una especial preocupació i que treballarà molt directament sobre el compliment dels compromisos reflectits a la memòria del Decret de Preinscripció i Programació pel que fa a la dotació econòmica per als alumnes NESE; que la plantilla COVID es mantindrà el proper curs amb el mateix nombre de dotacions, encara que les condicions seran les que indiquin els paràmetres de la Unió Europea. Entengué perfectament la inquietud del sector perquè això representaria la profunda contradicció d’haver de prescindir de l’actual professorat COVID per contractar d’altres persones per realitzar exactament la mateixa tasca i donà instruccions immediates a la Secretària per veure com afrontar aquesta qüestió.

També es detingué especialment sobre l’afectació de les revisions de les ràtios per a mantenir els concerts. Les entitats representatives del sector vàrem insistir a bastament en la màxima reducció d’aquest requisit i en l’aplicació dels criteris més flexibles abans no es publiqui la resolució definitiva. Tot i que els terminis són molt ajustats, es comprometé a fer repassar un altre cop el llistat d’unitats afectades i aplicar les excepcionalitats que raonablement es pugui, seguint els mateixos criteris de les revisions ja fetes i que per raons de calendari de publicació no s’han considerat. Les entitats presentarem avui mateix, dilluns, un llistat amb les escoles que podrien entrar en aquesta darrera anàlisi, esperançades per la voluntat expressada pel Conseller de procurar preservar encara el màxim nombre d’unitats concertades.

Prengué nota també de la situació del Consorci, el qual, per raons estatutàries, presideix. Finalment, tornà a insistir que davant els importants reptes de futur, les entitats representants de les titularitats i el Departament han de mantenir un sistemàtic calendari de trobades que permetin afrontar de manera conjunta les qüestions que ens afecten, i delegà en la Secretària General i en la Directora general la gestió del dia a dia d’aquesta coordinació.

No podem fer una valoració gens negativa d’aquesta reunió, la primera trobada amb el Conseller i la part del seu equip que té les competències més directes sobre l’escola concertada. Ha estat una mostra de sinceritat i de respecte envers el sector que és d’apreciar i agrair.

Les reflexions i capteniment que vàrem traslladar al Conseller neixen d’un desig manifest i contrastat de servei al país, conscients dels problemes que afecten l’educació i la seva complexitat i amb el propòsit de col·laboració lleial amb l’Administració. Les paraules del Conseller van voler respondre a aquesta voluntat de col·laboració i ha donat les primeres mostres, que tant de bo es vagin ampliant i enfortint pel bé del sector i del Servei d’Educació de Catalunya.

Tenim l’esperança que el que s’ha d’escriure en aquest full en blanc pugui estar ple de paràgrafs lúcids, estructurats i coherents amb el servei d’educació que l’escola concertada presta al país. Desitgem al Conseller i al seu equip molt bona feina i molts encerts en aquest camí que, com ell afirmà, hem de fer plegats.