Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Conferència Episcopal Tarraconense) Diumenge dia 28 de novembre, els catalans estan cridats a acudir a les urnes per elegir els Diputats del Parlament de Catalunya. D’entre ells, n’ha de sortir el President de la Generalitat i aquest nomenarà el Govern del nostre país per als propers quatre anys.

Malgrat els problemes derivats de la crisi econòmica i l’atur, o el complex encaix de la personalitat pròpia de Catalunya, hem de ser tots els ciutadans els qui prenguem consciència del deure de vetllar pel present i el futur de la nostra societat. Votar és exercir els nostres drets i alhora és una manera d’intervenir responsablement en els afers públics. Per això, les eleccions democràtiques són un moment privilegiat de la participació ciutadana.
 
Els Bisbes de Catalunya animem els catòlics i tots els ciutadans de bona voluntat a participar activament en les properes eleccions al Parlament, de forma reflexiva i a consciència davant els programes dels diversos partits i grups polítics que hi concorren.
 
Al moment de fer la nostra tria conscient i emetre el nostre vot, creiem que hi ha uns valors prioritaris i irrenunciables que cal discernir com estan reflectits en els diversos programes electorals. Entre aquests valors destaquem els següents: les mesures per afrontar la crisi econòmica i crear solidaritat efectiva envers els qui més pateixen; la tutela del dret a la vida, des de la concepció fins a la seva fi natural; el reconeixement, promoció i protecció de la família; el respecte de la llibertat dels pares en l’educació dels seus fills; la resposta justa i digna al col·lectiu dels immigrants i a tot el que signifiqui major justícia social; la promoció de la llibertat religiosa, i la valoració del que conforma la identitat pròpia de Catalunya.
 
Demanem a la Mare de Déu de Montserrat, Patrona de Catalunya, que ens ajudi a superar aquests moments d’incertesa que vivim, que mai no ens divideixin les inevitables tensions que es produeixen en la construcció de la nostra casa comuna, que la comprensió i el respecte presideixin el debat entre les diferents opcions polítiques,  i que la veritat, la justícia, la llibertat i l'amor siguin els pilars on se sostingui la vida política del nostre país.

Conferència Episcopal Tarraconense