Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Jordi Llisteri/Carla Herrero-CR) Les entitats religioses podran gaudir a partir d’ara d’una sèrie d’ajuts a les despeses que els hi suposa adaptar-se al nou reglament de la llei de centres de culte. La Generalitat hi destinarà un pressupost de mig milió d’euros. El termini de sol·licitud d’aquestes subvencions és el 22 de setembre.

Tots els centres de culte que s’hagin d’adaptar a les exigències del nou el reglament aprovat aquest juliol podran sol·licitar els ajuts al Departament d’Afers Religiosos de la Generalitat. S’hi poden acollir totes les confessions que estiguin inscrites al registre d’entitats religioses. Aquestes ajudes econòmiques estaran dedicades tant a les obres que ja s’hagin finalitzat en el moment de presentar la sol·licitud, com als projectes d’obra o d’actuació. Amb aquestes noves subvencions, la Generalitat pretén que els diversos centres de culte existents puguin adaptar-se a la normativa.
En el reglament que desenvolupa la llei de centres de culte i que afecta a totes les confessions religioses, s’estableixen una sèrie de normes que s’hauran de complir.La llei de centres de culte ha suposat que per primera vegada existeixin una normés comunes per a tots els centre de culte. Les més destacables fan referència a la seguretat i a la higiene. El reglament que desplega aquesta llei obliga, per exemple, a l’existència d’unes mesures mínimes contra els incendis. També determina l’aforament -que és d’una persona per metre quadrat útil- i estableix unes mesures d’aïllament acústic necessàries. Finalment fixa les condicions dels sistemes de ventilació, dels serveis sanitaris i les condicions d’accessibilitat.
 
També es poden acollir a les ajudes tots els centres de culte que han fet o preveuen fer obres de millora durant al 2010 que s’ajustin a les demandes del nou reglament encara que no siguin d’obligat compliment per al local afectat, per exemple, obres de millorar l’accessibilitat, l’aïllament acústic, o la instal·lació de serveis sanitaris.
 
Les exigències del nou reglament no afecten als locals de menys de 100 metres quadrats útils per al culte i que no superin les noranta persones d'aforament. També queden exclosos els centres de culte ubicats en centres hospitalaris, assistencials, educatius, cementiris, tanatoris i centres penitenciaris i els centres inclosos en l'Inventari del Patrimoni Cultural Català -bona part dels centres de l’Església catòlica- que es regeixen per la Llei del Patrimoni.
 
Per als centres ja existents tenen cinc anys per justificar que s’ajusten a la nova normativa. I també estan exclosos del reglament els centres de culte ja oberts que disposin d’una llicència d’obertura vigent en el moment d’iniciar la seva activitat.
 
Segons el govern, amb aquesta llei, aprovada el juliol del 2009, s’eliminava el buit legal que hi havia sobre aquest tema i que havia fet que s’acabessin concedint llicències per obrir centres de culte de manera desigual.