Pasar al contenido principal
Por Càtedra d’Ética i Pensament Cristià IQS
a Indefugibles

Hi ha debats que ens persegueixen i, per molt que vulguem, no podem defugir. Oriol Quintana i Xavier Casanovas, professors de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'IQS, proposen un espai de diàleg cada tres setmanes per a parlar-ne.