Els consells parroquials defensen la presumpció d'innocència del mossèn detingut per exhibicionisme