August Monzon: “El cristià pot viure en este món, sense necessitat de negar-lo”