El rol de les monges en la missa papal indigna els religiosos