Vian: "La Sagrada Família és un símbol de l'anhel humà cap a l'invisible"