El Vaticà nomena successor del bisbe Traserra la seva mà dreta, Xavier Novell