Un sacerdot catalanista de 41 anys, nou bisbe de Solsona