El viatge del papa omplirà menys els hotels de Barcelona que la F-1