14.000 fidels veuran la missa del papa a la Monumental