El bisbe Pardo exhorta a mantenir les arrels cristianes de Girona