Les cerimònies laiques i les incineracions, a l'alça a Lleida