Munilla: "Hem acertat amb els camins de la comunió interna"