El futur dels fills de la immigració, la clau de la convivència