Els imams insten a la integració en la societat plural