La visita del Papa omplirà els hotels amb pujades fins a un 20%