Els membres del consorci del Museu de Lleida resten valor a la sentència