El mecenes de les noves escales de la Catedral és José Celma Prieto