El cristianisme, la resposta a la nova espiritualitat