Gaddafi imparteix a Roma classes sobre l'Alcorà a models llogades