Gitanos, no a la seportació i la defensora ¿? del poble