Huguet inaugura la senyalització del tram del Camí de Santiago de Tarragona a Lleida