La nova web del Bisbat de Girona permet els fidels resar "on line"