El PP tem que el vet al burca s'estengui a peces de roba catòliques