Els islamistes radicals residents a Espanya simulen postures moderades a favor dels seus objetius