Martínez Sistach clourà l’Any Sacerdotal amb l’ordenació de sis nous sacerdots