Vetlla de Maria Auxiliadora i Teatre Solidari promogut pels Cooperadors Salesians