Els polítics catòlics han d'estar compromesos amb l'ensenyament de l'Església