Les institucions catalanes donen suport al Centre d´Estudis Passionarium