Badalona: III Vetlla de Maria Auxiliadora i Teatre Solidari promogut pels Salesians Cooperadors.