Santa Maria del Mar viu la beatificació de Josep Tous