Cultures antigues, religions, creences i ideologies han utilitzat la rosa com a símbol