Historiadors reclamen l'ensenyament no confessional de les religions