Una alumna, fora de classe per portar el cap cobert amb 'hiyab'