Un cardenal crida els capellans del món a anar a Roma per recolzar el Papa