“La reforma de la Llei de Llibertat Religiosa afectarà poc als catòlics”